kids.jpg
Line separator

НАШАТА 
МЕДИА

Image by Allec Gomes

     ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ                     
                        
България (Есен 2021)

stars.png

     ОТКРИВАНЕ НА
НОВА
 (ШЕСТА) ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
                  България, Крушовица (Есен 2021)

stars.png

     ОТКРИВАНЕ НА
НОВА
 (СЕДМА) ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
                  МЪГЛИЖ, България (Пролет 2022)

stars.png

ОТКРИВАНЕ НА ПЕТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В БЪЛГАРИЯ 

stars.png

2019 - 2021