IMG_8061.JPG

България

BGMap.png

Голяма част от изоставените де-ца умират преди да навършат 7 години поради недохранване или наследствени болести.

България е най-бедната страна в Европейския Съюз.

Високо ниво на корупция

В България живеят над 40.000 изоставени деца.

51% от децата в страната живеят в риск

от бедност.

40% от общо милион деца

не са в училище. 

На второ място в Европа по трафик на хора – ромските деца от Бъл-гария са главната мишена на секс износа.

image-from-rawpixel-id-3112850-jpeg_edit
Line separator
paint2_edited.png

КОИ
СМЕ
НИЕ

Blank Envelopes

КОИ СМЕ НИЕ

 

Сдружение с нестопанска цел "Промяна в поколението – България" е организация, основана на принципите на вярата, която открива и прилага осезаеми методи за даряване любов и надежда на деца, подрастващи и младежи от цялата страна и особено от населени места, белязани от крайна бедност и траен недоимък. 

 

Тя представлява клон на Changing a Generation, INC. със седалище в САЩ, основана през 1995 г. от Цеци Демиркова. През годините Промяна в поколението  – България развива успешни сътрудничества с църковни институции, фирми и местни организации, споделящи видението за добруване на настоящето поколение. Организацията развива дейност в цялата страна, координирана от трите главни центрове в София, Велико Търново и Бургас. 
 

Визия

  • Помагаме на деца , подрастващи и юноши да открият своята цел и предназначение от Бог.

  • Образоваме ги, за да осъществят реална промяна в своята общност.

  • Стремим се да задоволим техните емо-ционални, духовни и физически нужди.

 

Мисия

Допринасяме за постигане на положителна промяна в различни общности из цяла България посредством предоставяне на хуманитарна помощ, подкрепа и насърчаване към образование и създаване на бизнес възможности за развитие на територията.

 

vision.png
il_fullxfull.1492195017_s3in.jpg

   практични начини, чрез които реализираме своята мисия:

 

  • Създаваме възможност децата да преживеят любовта на Бог чрез ежеседмични занятия в тяхната общност; посредством участия в спортни активности, летни лагери; чрез раздаване на Рождествени подаръци и много други.

 

НАЙ-НОВИТЕ НИ ПРОЕКТИ ОБХВАЩАТ:

 

Изграждане на детски площадки в населени места и квартали, в които такива досега не са съществували; разпределяне на хранителни пакети НАДЕЖДА сред крайно нуждаещи се, както и на бебешки пакети НАДЕЖДА сред млади майки.

 

  • Инвестираме лично в живота на всяко дете, като го обгрижваме, предоставяй-ки менторство, консул-тации и спонсорство. 
     

  • Снабдяваме физическите нужди, които възпрепятстват личностното и духовно развитие на индивида (като учебни пособия, храна, топли дрехи/обувки през зимата и пр.)

3

Element36.png
Element30.png