top of page
CG_Bulgaria_Ban.jpg
Promiana.png

11

element-52.png

ПОСТРОЕНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В БЪЛГАРИЯ

900

РАЗДАДЕНИ

ПОДАРЪЦИ

 ЗА РОЖДЕСТВО 

element-09.png
element-52.png

6

РЕГИОНА С 

ДЕЙНОСТИ:

СОФИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, САНДАНСКИ, КЪРДЖАЛИ,  ПЛЕВЕН, БУРГАС

20

МЕСТА В БЪЛГАРИЯ КЪДЕТО
РАБОТИМ

element-09.png
paint.gif

Мощта на истинската промяна винаги се постига чрез съдружие

 

Сдружение с нестопанска цел "Промяна в поколението - България" се стреми да предизвика положителна промяна в живота на децата чрез партньорства с институции, организации

и предприятия в България.

Image by Ben White

КОИ
СМЕ
НИЕ

Сдружение с нестопанска цел "Промяна в поколението – България" е организация, основана на принципите на вярата, която открива и прилага осезаеми методи за даряване любов и надежда на деца, подрастващи и младежи от цялата страна и особено от населени места, белязани от крайна бедност и траен недоимък. 

IMG_0678.JPG
brick.jpg

НАЙ-
НОВИТЕ НИ ПРОЕКТИ ОБХВАЩАТ

Изграждане на детски площадки в населени места и квартали, в които такива досега не са съществували; разпределяне на хранителни пакети НАДЕЖДА сред крайно нуждаещи се, както и на бебешки пакети НАДЕЖДА сред млади майки.

IMG_0023.JPG (2).jpg

НАШАТА
ВИЗИЯ

Помагаме на деца, подрастващи и юноши

да открият своето предназначение от Бог.

Образоваме ги, за да осъществят реална промяна в своята общност.

Стремим се да задоволим техните емоционални, духовни и физически нужди.

AEnB2UrP7j0clomqU9QrkwCBEBpBj_j6rO4ly0PW

НАШАТА МИСИЯ

Допринасяме за постигане на положителна промяна в различни общности из цяла България посредством пре-доставяне на хуманитарна помощ, подкрепа и насър-чаване към образование и създаване на бизнес възмо-жности за развитие на тери-торията.

brick.jpg
image-from-rawpixel-id-2483170-png_edite

Има дете,
което очаква
да чуе,
че някой
е загрижен
за него.
Иска да знае,
че е важно за някого.


КОПНЕЕ ДА БЪДЕ ОБИЧАНО //

circle.png
triangle1_edited.png
diamond1.png
bottom of page