top of page
back_abstract_edited_edited.jpg
AdobeStock_300270193_edited.jpg
Q&A2.jpg

ВЪПРОСИ + 
ОТГОВОРИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ 

ПРОГРАМАТА СКОК

Спри Културата

на Обиди

и Конфликти

 

НА ТАЗИ СТРАНИЦА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ОТГОВОРИТЕ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ.

АКО ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА ГИ ИЗПРАТИТЕ ДО: INFO@CGBULGARIA.ORG

ОТ КОЛКО УРОКА СЕ СЪСТОИ ПРОГРАМА СКОК?

Пълната версия на програма СКОК е съставена от общо 18 урока, всеки от които съдържа няколко практически дейности и интерактивни приложения, тъй като самата програма се осъществява на принципа „учене чрез правене“. По настоящем се провежда експериментално обучение по т. нар пилотна версия на програмата, която съдържа само пет урока. Цялостната програма се очаква да бъде достъпна за изучаване през септември т.г.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАМАТА? КОИ УЧИЛИЩА МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ?

 

 

 

Всяко учебно заведение, което споделя мнението на организацията – инициатор, че е крайно време тормозът и насилието сред ученици да приключат, е добро дошло да се включи в провеждането на програма СКОК, като следва да се има предвид, че същата е разработена, така че да се прилага в класовете от 5-ти до 12-ти.

 

 

КОЙ ЩЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМАТА?

Обучението следва да се проведе от педагогически специалисти, назначени в образователната институция като психолози, педагогически съветници или класни ръководители, имащи отношение по темата. Препоръчва се във всяко отделно училище да има един педагогически специалист, който да е отговорен и да координира провеждането на програмата и който ще бъде лично ангажиран с нейното изучаване в съответното училище или ще участва активно заедно с педагогическия специалист при провеждане на обучението по програма СКОК. 

КОЙ ЗАПЛАЩА НА ОБУЧИТЕЛИТЕ?

Във връзка с обучението по програма СКОК организацията –инициатор не заплаща извънреден труд на педагогическите специалисти. Ангажираността около програмата се заплаща в рамките на трудовото правоотношение на съответния педагогически специалист с дадената образователна институция и не е предвидено допълнително заплащане на лекторски часове. 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ФОРМИРАТ СБОРНИ ГРУПИ ОТ РАЗЛИЧНИ КЛАСОВЕ ИЛИ Е ДОБРЕ ДА ПРИСЪСТВАТ САМО УЧЕНИЦИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ КЛАС?

Сборните групи не се препоръчват, единствено в краен случай, когато се налага сливането на няколко класа или поради липса на възможност обучението по програма СКОК да се проведе в отделни класове. Основният замисъл е програмата да се осъществява в рамките на самостоятелната образователна единица и да има своето място и роля в живота на класа. По този начин, познавайки се и учейки заедно, учениците ще разполагат с по-голяма свобода за активно включване и участие, ще се чувстват по-спокойни да споделят и няма да срещат пречки или предразсъдъци при интерактивните дейности и при работа в групата, които целят да създадат възможност за откровеност и откритост. 

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА?

Продължителността на програмата за всяка образователна институция е в зависимост от аргументираното предпочитание за времето, което е избрано за провеждане на програма СКОК в рамките на фазата на нейното експериментално прилагане. На този етап не съществува конкретна времева рамка за нейното провеждане, но се препоръчва веднъж седмично да се осъществяват занятия по програмата с цел синхронизация и последователност, така че учениците да не изгубят нишката и да не пропуснат същината ѝ, ако обучението се случва през две или три седмици. 

КОЯ АНКЕТА СЛЕДВА ДА СЕ ПОПЪЛНИ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ И КЪДЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ПОПЪЛНЕНИТЕ АНКЕТИ?

Отговор: Преди самото стартиране на програма СКОК следва да бъде проведена само анкетата, намираща се на страница 7 в методологията.

 

Преди самото стартиране на програма СКОК по време на т.нар. нулев час или Въведение, в който се прожектира филма „Цирк Пеперуда“, във всеки отделен клас следва да бъде проведена индивидуална анонимна анкета. Тя е озаглавена "Тест за измерване нагласите и осведомеността относно тормоза” и се намира на страница 7 в методологията.

 

Допълнително ще откриете още две други анкети "Анонимна анкета относно тормоза” (стр. 8-10) и „Тест за осведоменост относно тормоза“ (стр. 11-12). Те също имат за цел да послужат като своеобразен измервател „преди“ и „след“ програма СКОК. Препоръчва се същите да бъдат проведени с цел педагогическите специалисти да придобият представа за ситуацията по отношение на тормоза в конкретното училище, като резултатите от анкетите могат да се използват за съпоставка при измерване на промяната, която е настъпила в живота на учениците от дадения клас. 

 

След приключване на пилотната програмата, следва отново да бъде проведена анкетата намираща се на страница 7:

 

При приключване на пилотната програмата следва още веднъж да проведете индивидуалната анонимна анкета от стр. 7 и да изпратите резултатите до нас. По този начин ще може да осъществим фактическото измерване и да проследим практическите ползи от прилагането на програма СКОК. 

 

* Крайните обобщени резултати от всички училища, включили се в пилотната програма, ще бъдат представени пред Министерство на Образованието (МОН). 

 

Молим всички анкети (в началото на и в края на програмата) да бъдат изпратени до нас по един от изброените начини:

 

1. По електронен път, като всяка анкета следва да се сканира и изпрати до нашия имейл: info@cgbulgaria.org

 

ИЛИ 

 

2. На хартиен носител, при което всички анкети бъдат изпратени  до офис на Спиди АД в гр. Велико Търново с адрес: ул. Иван Хаджидимитров № 11, етаж 1, магазин 3, получател СНЦ „Промяна в поколението“; тел 0878 44 93 88. 

 

Благодарим Ви много за съдействието!

КАМПАНИЯ
ПЕПЕРУДА
НОВО НАЧАЛО

Butterfly_side.png

Изхождайки от едноименния филм "Цирк Пеперуда", идеята на кампанията е всички училища, в които в момента се провежда тестовата версия на програма СКОК, да се включат в конкурс за изработване на творческа инсталация, която по оригинален и креативен начин да представя внушението, че пеперудата е символ на ново начало.

Първите три училища-победители ще получат специална награда. 

Promiana.png
bottom of page