image-from-rawpixel-id-2439583-png.png
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2132a_edited.jpg
Line separator

НАШИТЕ 
ДЕЙНОСТИ

IMG_7753_edited.jpg

ПРОМЕНЯЙКИ един живот

 

Считаме живота на всеки за важен. Ето защо сме съсредоточени върху установяването и задоволяването на индивидуалните потребно-сти на изоставени и социално слаби деца и техните семейства. Чрез изграждане на лични взаимоотношения с тях, предоставяне на образователни програми, храна, облекло и други вещи от първа необходимост създаваме положително въздействие върху живота на всеки един.

ОКАЗВАЙКИ ВЛИЯНИЕ в едно общество

 

Вярваме, че едно здравословно общество представлява безопасно място, в което деца израстват с цел и устрем, и в което всеки отделен човек получава възможността да се издигне над личните си препятствия. Концентрирали сме усилията си в това, да допринасяме за образователното развитие на деца и подрастващи от социално слаби семейства, като крайната ни цел е да бъдат постигнати устойчивост и самостоятелно личностно изграждане.

ТРАНСФОРМИРАЙКИ една нация

 

Ние сме мечтатели с видение, които вярват в действието и посвещението. Целта ни е да осъществим цялостно преобразяване на обществото посредством промяна в начина на мислене, който би вдъхновил отделни индивиди за победи и търсене на иновативни решения. Работим в нови, неизследвани територии с усещане за неотложност, с упорство, страст и посвещение.  

Настоящите ни дейности включват

School Children
abstract pattern-01.png
DSC_0349.jpg

ОБРАЗО
ВАТЕЛНА

ИНИ
ЦИАТИВА

Line separator


 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

 

Образованието е важен инструмент за премахване на бедността, безнадеждността и уязвимостта сред децата и техните семейства. Посредством предоставяне на образователни възможности намаляваме риска от трафик или експлоатиране на деца и увеличаваме шанса им да сбъднат мечтите си.  

 

 

В партньорство с Метро Уърлд Чайлд от Бруклин, Ню Йорк прилагаме разработената от тях учебна програма, основана на Библията, по време на ежеседмичните си събирания. Чрез тази програма концентрираме усилията си към това, да създадем безопасна среда, в която децата да се чувстват обичани, обучавайки ги на жизненоважни умения по интерактивен и забавен начин.  

 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

 

Посрещаме както духовните, така и физическите нужди на децата и семействата, с които работим в България 

 

Снабдяваме основните нужди, ключови за растежа и развитието на всяко дете: учебни пособия и униформи, обувки, храна и топли дрешки за зимата. 

 

 

ПРОЕКТИТЕ НИ С ХУМАНИТАРНА НАСОЧЕНОСТ  ВКЛЮЧВАТ:

 

     Кампания „Летен лагер“ (водим деца и подрастващи на лагер за 7 дни)
 

         Кампания „Отново на училище“ (заплащане на учебни такси, закупуване на униформи, учебни пособия, автобусни карти)
 

         Кампания „Рождествени подаръци“ (осигуряваме подарък за Рождество за всяко дете в нашите програми)
 

        Кампания „Сподели топлина(даряваме зимни якета, ботуши, ръкавици, шапки и шалове)
 

         Целогодишна програма за топло ястие след училище за спонсорираните ни деца в България 
 

         Ваучери за храна и автобусни карти за сираци и деца, посещаващи програмите ни 
 

        Спонсорство на детски градини в бедни райони на страната

 

initiatives3 copy.png
painting_face.jpg

ХУМА
НИ

ТАРНА

ПОМОЩ

abstract pattern-01.png
Line separator
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2132a_edited.jpg
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2179e_edited.jpg

Регион София

София, кв. „Факултета“, кв. „Филиповци“, Кюстендил,
Дамяница/Сандански

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_216ef.jpg

Региони
Велико Търново & Плевен

Велико Търново, Горна Оряховица, Дебелец, Ново Село, Дряново, Стражица, Николаево,
Крушовица, Мъглиж

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_20ed2.jpg

Регион Бургас

Регион Бургас: Чукарка, Карагеоргиево, Орлинци, Свобода, Гълабец, Каблешково 

AEnB2UrP7j0clomqU9QrkwCBEBpBj_j6rO4ly0PW
Promiana.png
image-from-rawpixel-id-2439583-png.png
image-from-rawpixel-id-2439583-png.png

Области 

 

 

 

4

20

Element30.png
Element30.png

Места