UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2132a_edited.jpg
Line separator

НАШИТЕ 
ДЕЙНОСТИ

paint2_edited.png

ПРОМЕНЯЙКИ един живот

 

Считаме живота на всеки за важен. Ето защо сме съсредоточени върху установяването и задоволяването на индивидуалните потребно-сти на изоставени и социално слаби деца и техните семейства. Чрез изграждане на лични взаимоотношения с тях, предоставяне на образователни програми, храна, облекло и други вещи от първа необходимост създаваме положително въздействие върху живота на всеки един.

ОКАЗВАЙКИ ВЛИЯНИЕ в едно общество

 

Вярваме, че едно здравословно общество представлява безопасно място, в което деца израстват с цел и устрем, и в което всеки отделен човек получава възможността да се издигне над личните си препятствия. Концентрирали сме усилията си в това, да допринасяме за образователното развитие на деца и подрастващи от социално слаби семейства, като крайната ни цел е да бъдат постигнати устойчивост и самостоятелно личностно изграждане.

ТРАНСФОРМИРАЙКИ една нация

 

Ние сме мечтатели с видение, които вярват в действието и посвещението. Целта ни е да осъществим цялостно преобразяване на обществото посредством промяна в начина на мислене, който би вдъхновил отделни индивиди за победи и търсене на иновативни решения. Работим в нови, неизследвани територии с усещане за неотложност, с упорство, страст и посвещение.  

Настоящите ни дейности включват

ОБРАЗО-
ВАТЕЛНА

ИНИ-
ЦИАТИВА


 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

Образованието е важен инструмент за премахване на бедността, безнадеждността и уязвимостта сред децата и техните семейства. Посредством предоставяне на образователни възможности намаляваме риска от трафик или експлоатиране на деца и увеличаваме шанса им да сбъднат мечтите си.  

 

 

В партньорство с Метро Уърлд Чайлд от Бруклин, Ню Йорк прилагаме разработената от тях учебна програма, основана на Библията, по време на ежеседмичните си събирания. Чрез тази програма концентрираме усилията си към това, да създадем безопасна среда, в която децата да се чувстват обичани, обучавайки ги на жизненоважни умения по интерактивен и забавен начин.  

 

Element59.png

3 ОБЛАСТИ – 15 МЕСТА 

 

Регион София: София (кв. „Факултета“, кв. „Филиповци“)

 

Регион Велико Търново: Велико Търново, Горна Оряховица, Дебелец, Ново Село, Дряново, Стражица, Николаево 

 

Регион Бургас: Чукарка, Русокастро, Средец, Карагеоргиево, Орлинци, Свобода 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

 

Посрещаме както духовните, така и физическите нужди на децата и семействата, с които работим в България 

 

Снабдяваме основните нужди, ключови за растежа и развитието на всяко дете: учебни пособия и униформи, обувки, храна и топли дрешки за зимата. 

 

 

ПРОЕКТИТЕ НИ С ХУМАНИТАРНА НАСОЧЕНОСТ

ВКЛЮЧВАТ:

 

·        Кампания „Летен лагер“ (водим деца и подрастващи на лагер за 7 дни)
 

·        Кампания „Отново на училище“ (заплащане на учебни такси, закупуване на униформи, учебни пособия, автобусни карти)
 

·        Кампания „Рождествени подаръци“ (осигуряваме подарък за Рождество за всяко дете в нашите програми)
 

·        Кампания „Сподели топлина“ (даряваме зимни якета, ботуши, ръкавици, шапки и шалове)
 

·        Целогодишна програма за топло ястие след училище за спонсорираните ни деца в България 
 

·        Ваучери за храна и автобусни карти за сираци и деца, посещаващи програмите ни 
 

·        Спонсорство на детски градини в бедни райони на страната

 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ