top of page
Pastel Swirl
Butterfly_side.png
Line separator
AdobeStock_300270193_edited.jpg

КАМПАНИЯ 
ПЕПЕРУДА

butterfly_sillouette_edited.png

Кампания „Пеперуда – ново начало“

СКОК от вражда към приятелство

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ СПОНСОРИТЕ

 

Уважаеми дами и господа,

 

Обръщаме се към Вас с призив да се включите под формата на спонсори в промяната на едно поколение. Макар и да звучи гръмко, вярваме, че ще постигнем именно това, ако обединим усилията и ресурсите си.

Ето как си представяме тази промяна.

 

СНЦ „Промяна в поколението“ е инициатор на кампания под наслов „Пеперуда – нова начало“. Сдружението има амбицията да предизвика положителна промяна в настоящето поколение на България чрез различни интерактивни и забавни образователни инициативи. Усилията ни са фокусирани към стимулиране личностното развитие у всяко дете и изграждане на здравословни навици, които да служат за основа при развитие на умствените му способности. За да осъществим своите цели от неотдавна добавихме и филмовото изкуство към своята палитра от дейности. Изключително доволни сме от факта, че в партньорство с бТВ Медиа Груп успяхме да разпространим в национален мащаб класическата алегория по Джон Бъниан – „Пътешественикът“.

 

Тъй като „Промяна в поколението“ фокусира усилията си около справянето с обществено значими и наболели проблеми, разработихме учебна програма, наречена СКОК: Спри културата на обиди и конфликти, чрез която стремежът ни е училищата в България да се превърнат в хармонична и спокойна среда – инкубатор на иновативни идеи, а не да бъдат белязани от грубиянство, агресия и насилие. Понастоящем около десетина училища в страната провеждат тестова версия на програмата, чието лицензиране от МОН се очаква да приключи през септември т.г. Желанието ни е да наградим тези училища по някакъв начин, както и да стимулираме всички ученици към творчество, креативност и иновативност.

 

Designer's World

КОНКУРС

Ето защо сме обявили КОНКУРС за изработване на творческа инсталация, която да въплъщава идеята за пеперудата като символ на ново начало, използвайки най-различни похвати от приложното и изобразително изкуства. Наградите за победителите, които ще бъдат определени от експертно жури в 3-членен състав, ще бъдат официално обявени на

1-ви юни 2023 г. Наградният фонд ще бъде разпределен както следва:

I място – 3 000,00 лв.

II място – 2 000,00 лв.

III място – 1 000,00 лв.

А за да съберем този награден фонд се нуждаем от Вашата помощ.

 

Ето как бихте могли да се включите:

Закупуването на избрания от Вас спонсорски пакет следва да се извърши
по банков път до:

Титуляр: СНЦ „Промяна в поколението“

IBAN: BG51STSA93000027906169

Банка: ДСК АД

BIC: STSABGSF

Вярваме, че чрез Вашето спонсорство заедно бихме се радвали на следните ползи:

 

 • Ще допринесете по реален начин за намаляването нивата на тормоз и агресия сред учениците в страната;

 • Ще спомогнете за развитие и усъвършенстване на техните творчески заложби;

 • Ще съдействате за стимулиране на работата в екип;

 • Ще допринесете за изграждане на нови приятелства сред учениците;

 • Ще затвърдите репутацията си на социално отговорна компания. 

 

Очаква ни дълъг път, но заедно можем да го извървим, като се надяваме, че кампания „Пеперуда- ново начало“ ще прерасне в ежегодно събитие, чрез което да се стимулират не само личното творчество и креативно мислене, но и където се зараждат нови приятелства и се създават спомени, които остават

за цял живот. 

 

ОБРЪЩЕНИЕ

КЪМ УЧИЛИЩАТА, КОИТО БИХА

ЖЕЛАЛИ

ДА УЧАСТВАТ

В КАМПАНИЯТА

Имаме удоволствието да Ви представим нашия замисъл във връзка с кампания „Пеперуда – ново начало“, като Ви благодарим предварително за отделеното време и вниманието!

Кампания „Пеперуда – ново начало“ представлява многопластова инициатива, която цели да се справи частично или изцяло с проблема, свързан с агресията и тормоза сред деца и подрастващи.

КОНЦЕПЦИЯ:

Изхождайки от едноименния филм, идеята на кампанията е всички училища, където в момента се провежда тестовата версия на програма СКОК, да се включат в конкурс за изработване на визуална композиция, която по оригинален и креативен начин да представя внушението, че пеперудата е символ на ново начало. Визуалните композиции могат да бъдат представени под формата на колаж, живопис, графика, плакат, рисунка или като приложно изкуство и моделиране с пластилин, текстил, апликация, хартия (квилинг, папиемаше), декупаж и пр. При изработването на отделните творби следва да бъде спазена основната концепция за преобразяване от грозно към красиво, от тривиално към възвишено, от банално към спектакулярно. Всички творби следва да бъдат представени до 22. май 2023 г. Експертно жури в тричленен състав ще определи победителите, като те ще бъдат обявени на 1-ви юни 2023 г. 

Наградният фонд включва:

I място: 3 000,00 лв.

II място: 2 000,00 лв.

III място: 1 000,00 лв.

 

В зависимост от привлечените корпоративни спонсори е възможно да бъдат предоставени и поощрителни награди под формата на фирмени продукти. 

 ЦЕЛ:

 

Кампания „Пеперуда – ново начало“ се явява естествено продължение на програма СКОК: Спри културата на обиди и конфликти. Разработена от СНЦ „Промяна в поколението“, програмата е базирана върху късометражния филм „Цирк Пеперуда“ и посредством множество интерактивни и практически дейности има амбицията да преобрази средата, в която израства бъдещето на България – от наситена с обиди в изо-билстваща с похвали, от белязана от тормоз и насилие в среда, в която процъфтяват грижата, уважението и обичта към околните.

 

Програма СКОК е насочена към ученици от 5-ти до 12-ти клас, като в момента се извършва нейно тестване в няколко различни училища из цялата страна. В ход е и нейното сертифициране от МОН.

В рамките на кампания „Пеперуда – ново начало“ са предвидени организирането на конкурс за визуална композиция, както и провеждането на изложба на всички експонати от конкурса с награждаване на трите най-сполучливи творби.

 

ПОЛЗИ:  

В краткосрочен план непосредствените ползи от включването на възможно най-много училища и техните възпитаници в кампанията се изразяват в:

 • Развитие и усъвършенстване творческите заложби на учениците, както и подсилване на интереса им към приложните изкуства.

 • Стимулиране на креативното, абстрактното и аналитично мислене сред участниците в процеса на търсене и разработване на уникални концепции за осъществяването на творческата инсталация. 

 • Поощряване на екипната работа и труда по групи, чрез които сред учениците да бъдат утвърдени важността на понятията „взаимопомощ“ и „безкористно съдействие“. 

 • Преосмисляне на приятелството като човешка ценност и утвърждаване значимостта и ролята на всеки отделен човек. 
   

В дългосрочен план ползите от кампанията биха се изразили в създаване на предпоставки за развитие на дълготрайни и благоприятни взаимоотношения и изграждане на мостове между различните възрастови и социални групи, като това би довело до създаване на положителна среда с реални възможности за преодоляване на тормоза, агресията и обидите. 

 

Нашата амбиция като съставители на програма СКОК и организатори на кампанияПеперуда – ново начало“ е тази инициатива да се превърне в ежегодно мероприятие във възможно най-много училища в страната, на което не само да се раждат и намират изражение новаторски и креативни идеи, но и където да се зараждат нови приятелства и да се създават спомени, които остават за цял живот.

Promiana.png
bottom of page