top of page
Stocksy_txpa03395c1T9l100_Large_153942.jpg
Pastel Swirl
IMG_7149.JPG

ПРОГРАМА 
азИЗБИРАМ
iCHOOSE

азИЗБИРАМ

Учебна програма за лидерство и ценности
одобрена от Министирството на образованието и науката 

Резюме 

Програмата е разработена от експерта по лидерство, автор на бестселъри и изтъкнат говорител д-р Джон К. Максуел и неговия екип към John Maxwell Leadership Foundation с цел да помогнат на тийнейджъри да усвоят и развият своите лидерски умения, използвайки трансформиращата сила на ценностно-ориентирано обучение за лидерство. Обучаващите се лидери са предизвикани да приложат на практика това, което научават, и да предприемат действия, за да направят заобикалящия ги свят по-добър и красив.

Програмата изхожда от идеята за влиянието на отделния човек върху обществото, като по този начин цели семейства, училища, организации и различни групи от хора са променени трайно към по-добро

За кого е предназначена програма “iChoose (аз ИЗБИРАМ)“:

 

Тя представлява интерактивна образователна програма, създадена с цел да се прилага в училища и образователни институции в България сред ученици от 8. до 12. клас.

 

лагодарение на специално разработените учебници, програмата е предвидена да бъде ръководена от ученици и е лесна и бърза за имплементация.

 

Единственото, което ще им е необходимо, са учебникът и наръчникът за ръководител на дискусионна група. 

 

Всеки урок включва кратко поучение относно определена ценност или лидерско качество, самооценка от страна на учениците относно това колко добре се справят с практикуването на даденото качество и определяне и записване на едно конкретно действие, което те биха могли да предприемат през седмицата, за да по-добрят оценката, която са си поставили в тази област.

 

Дискусионните уроци, основаващи се на ценности, са се доказали като ефективни в стремежа на John Maxwell Leadership Foundation да предизвика положи-телна обществена промяна. Д-р Джон Максуел е разпознал, че ако можем да помогнем на учениците да нау-чат и да прилагат същите тези ценности в живота си, ние бихме могли да поставим сигурна основа за техния значим и дългосрочен успех и този на тяхната страна като цяло. iChoose е плод на тези вярвания. 

Основните цели при

прилагането на програмата са: 

      ●  да подготви учениците за живота 

      ●  да помогне на участниците в програмата да  опознаят характера си и да овладеят ценности и умения, които да ги превърнат в добри лидери

 

      ●  да предостави възможност на всеки един на  практика да усвои лидерски умения чрез ръководене на дискусионни групи.

Какво е различното в програма “iChoose (аз ИЗБИРАМ)“:

Учебната програма iChoose е съставена от дискусионни уроци, в чиято основа стоят ценности.

 

Тя е лесна за преподаване и е изцяло практически ориентирана.

 

Форматът ѝ предвижда да се преподава от ученици на ученици, при което всеки влиза в ролята на лидер, като всички ученици се редуват да ръководят отделните уроци.

Какви са ползите от прилагането

на програмата и защо е важно нейното лицензиране и въвеждане в училищата в България: 

 

      ● Програмата благоприятства учениците да се чувстват добре в училище и да ходят с желание, тъй като пряко въздейства върху личното им самочувствие. 

      ● Тя съдейства за повишаване на мотивацията и академичните резултати на учениците. 

      ● Спомага за намаляване на проблемите с дисциплината. 

      ● Благоприятства развитието на социални умения и сплотяването между учениците, както и придобиването на личностни умения (soft skills). 

      ●  Служи като инструмент за укрепването на надеж-дата и изграждането на устойчив характер у учениците. 

      ●  Подобрява общата училищна култура.

Abstract Shapes

Изгледайте семинара ни, където се разглеждат две напълно различни, но истински актуални и безспорно належащи теми – спирането на агресията в класната стая и преобразуването на “проблемните ученици” в бъдещите предприемачи, политически водачи или обществени лидери. Този семинар е подходящ за всички участници, включени в процеса на образование – директори, преподаватели, педагогически съветници, училищни психолози и пр. – като се представят работещи механизми и приложни стратегии, които ще ви помогнат да извървите пътя към успеха.

11.jpg
Promiana.png
bottom of page