top of page
Q&A.png

 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

На тази страница ще откриете отговори към често задавани въпроси, свързани с обучения предлагани от СНЦ "Промяна в поколението", нашите програми и цели в България. Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържите с нас ТУК.

 • СНЦ "Промяна в поколението" има ли за цел да създаде и регистрира движение от църкви?
  Не, СНЦ "Промяна в поколението" е организация поставяща си за цел да подпомогне местните църкви от всички движения и деноминации да изградят силни детски служения служещи на децата от семействата посещаващи местната църква, както и да подпомогне служения за деца извън църквите, като неравностойни семейства, или други настанени в институции.
 • Каква е ролята на СНЦ като партнираща с църквите организация?
  Ние предлагаме различни обучения за работа с деца включително "стартиране на евангелизационни събития на открито", ежеседмични занятия по успешния модел на Тротоарно неделно училище на Метро Уърлд Чайлд Интернешънъл (на открито или в сграда), както организиране и провеждане на летни и/или дневни лагери.
 • Колко струва такова обучение?
  Обученията са безплатни за участниците, но при партнъорствто с църкви - домакини желаем те да поемат обяд и кафе-паузите, както и разноските по пътуването на екипа (бензин и храна). Ако цръквата-домакин няма тази възможност, таксата за всеки участник е 25 лева за 8-10 часово обучение, като минимално се изисква да имат поне 12 участника.
 • Еднократни ли са обученията?
  Нашият опит показва, че най- ефективни са обученията провеждани в няколко последователни дни в т.ч 1ден / вечер -теоретична част; 2ден - редуване на теория с практика, работа по групи и примерен открит урок, подготовка за занятие и 3ден - фактическо провеждане на занятие с деца (евангелизационно събитие или урок от програмите ни с деца вече членове на църквата. Определя се от нуждата на местната църква при планиране на самото обучение). Възможен е вариант на модулно обучение в три последователни съботи, но е финансово по-трудно изпълним. След като се премине интензивното начално обучение екипът ни е на разположение за последващи срещи и кратки обучения - присъствено или дистанционно. Темите варират от *дисциплина в класната стая *разработка и прилагане компонентите на урока * принципи на комуникация * принципи при домашните посещения и работа със семейства * практични съвети за сътрудничество с държавни институции * и др.
 • Обученията само за една църква ли се организират или може да се включат хора от други църкви и организации?
  Екипът на СНЦ вярва, че Божието царство се гради в партньорство с останалите вярващи от населените места. Силно насърчаваме църквите да работят съвместно за достигане на децата и семействата от квартала, селото или града. Желанието ни е да работим с всички. Честа практика, също, е движение от църкви да ни канят да проведен обучение едновременно на всички настоящи или стартиращи детски служители от дъщерните им църкви.
 • С всички етноси ли работите?
  Категорично ДА, партнираме с всеки, който има желание и полага усилия да промени живота на децата в България към по-добро и да споделя по безкомпромисен начин Благата вест за Исус Христос Спасителя.
 • Раздавате ли социални помощи?
  Екипът на снц вярва, че Бог се грижи за всяка нужда на всяко дете. В същото време обаче, напълно осъзнаваме, че не ние сме източникът на снабдяване. Местната църква полага грижи за местните деца и семействата им. Когато наши спонсори даряват определени неща УС на СНЦ съвместно с ръководството на местната църква взима решения дали и как да бъдат разпределени. Понякога това включва храни, дрехи, зимни шапки, шалове и ръкавици, и др. практични нужди. Понякога това е участие в екскурзия, конкурси или събитие с предварително определени критерии за придобиване право на участие официално обявени на сайта на сдружението и/или на табло за съобщения в сградата за занятие
 • Осигурявате ли скужебно облекло /тениски с отличително лого?
  ?!?!?
 • Какви са нашите задължения към СНЦ след приключване на обучението? Какво СНЦ очаква от нас?
  !?!?!
 • Подписва ли се документ за партньорство между нас и СНЦ?
  !?!!
 • Как мога да стана част от екипа на СНЦ? Приемате ли доброволци?
  !?!!
bottom of page